Welzijn, sociale samenhang en gezondheid

Milieu en energie

Faciliteiten

Bouw en ruimtelijke ordening

Human Resource Management (HRM)

Administratie, financiën en juridisch

Transport, voertuigen en rollend materiaal

Informatica en telecom

Preventie en veiligheid

Sport, ontspanning, cultuur, toerisme en onderwijs