Vind met 2 muisklikken de toekomstige inschrijvers voor uw overheidsopdracht uit meer dan 81 geregistreerde bedrijven uit per activiteitensectoren


Contracteo of hoe u gemakkelijk inschrijvers kunt vinden voor uw openbare aanbestedingen

Doel : de zoektocht naar inschrijvers vergemakkelijken bij openbare aanbestedingen die uitgaan van lokale overheden (steden en gemeenten) en, in ruimere zin, Belgische overheidsinstellingen die onderworpen zijn aan de wet op de overheidsopdrachten (Federale Overheid, de 3 gewesten, de 10 provincies en de non-profit organisaties).

Contacteo brengt Belgische bedrijven en organisaties bij elkaar die kunnen inschrijven op overheidsopdrachten en over betrouwbare referenties beschikken voor deze specifieke opdrachten.

De toegevoegde waarde van Contracteo voor u als overheids-aankoper:

  • U komt dus bij potentiële opdrachtnemers terecht op basis van verschillende criteria: activiteitensector, producten en diensten, geografische ligging...
  • U beschikt over adequate informatie voor uw aanbestedingen: cijfers, brochures, referenties, nieuwtjes...
  • U kunt gemakkelijk in contact komen met de potentiële inschrijvers en deze op te slaan via de rubriek "Mijn opzoekingen"
  • Vindt u geen toeleverancier binnen de database Contracteo? Wij zoeken de geschikte kandidaten voor u.
Target

Bepaal uw doelgroep per regio en per activiteitensector

Compare

Een eenvoudig en snel middel om uw inschrijvers te vinden

information

Een gedetailleerd overzicht van de kandidaten die zich voorstellen op Contracteo