U wenst vaker geraadpleegd te worden door de lokale en openbare overheden (voor uw overheidsopdrachten) ?
Sluit u aan bij Contracteo!

U bent een bedrijf, een zelfstandige of een organisatie en u wenst meer bestekken van openbare overheden binnen te halen. Het platform Contracteo is voor u gemaakt!

Wat?
Contracteo is een gids die tot doel heeft om de zoektocht van Belgische overheidsinstellingen naar inschrijvers op hun openbare aanbestedingen te vergemakkelijken. De gids verzamelt zo alle bedrijven/organisaties die deze openbare aanbestedingen wensen te ontvangen.

Wie?
Contracteo werd ontworpen op vraag van de overheids-aankopers van aanbestedingen die uitgaan van 589 lokale overheden (steden en gemeenten) en, in ruimere zin, Belgische overheidsinstellingen die onderworpen zijn aan de wet op de overheidsopdrachten (Federale Overheid, de 3 gewesten, de 10 provincies en de non-profit organisaties).
Moizo (voor Vlaanderen) en Target Advertising (voor Brussel en Wallonië) nemen de verkoop van de abonnementen aan de bedrijven/organisaties op Contracteo.be voor zich.

Hoe?
Het is zeer eenvoudig!

  1. U contacteert Moizo, Peter de Vester, +32 (0)3 326 18 92, peter@moizo.be of Target Advertising (Valentine De Wulf, +32 (0)81 40 91 57 of valentine.dewulf@targetadvertising.be) en wij bezorgen u een bestelbon.
  2. U vult deze bestelbon in en verduidelijkt de activiteitensectoren en de geografische regio waarvoor u in de gids wenst opgenomen te worden.
  3. U ontvangt dan een login en een paswoord om uw online voorstellingsfiche op te maken zodat de overheidsinstanties over alle informatie beschikken om hun selectie van kandidaten te maken. Deze fiche is opgedeeld in meerdere tabs: algemene informatie, contacten, case studies, referenties en nieuwtjes

Hoeveel?
U neemt een jaarlijks abonnement waarvan de prijs varieert tussen de 300 en 3640 euro naargelang het aantal activiteitensectoren en geografische regio's waarbij u wilt dat er naar u verwezen wordt.

Wat zijn uw voordelen?
Dankzij dit abonnement geniet u van de volgende voordelen:

  • een voorstellingsfiche van uw bedrijf/organisatie in de vorm van een miniwebsite van 4 pagina's, die u volledig zelf kan aanpassen
  • een persoonlijke ruimte die het mogelijk maakt om in realtime de bezoekstatistieken van deze miniwebsite te bekijken (aantal views, kliks...)
  • toegenomen kansen om een openbare aanbesteding te ontvangen van verschillende Belgische aanbestedende overheden, meer bepaald de 589 Belgische gemeentes alsook de instellingen die onderworpen zijn aan overheidsopdrachten: hogescholen, ziekenhuizen …
  • uw website op Contracteo wordt door UVCW en Brulocalis gepromoot naar hun leden bij de steden en gemeenten